För tillträde till hamnen krävs:

  • Godkänd hamnsäkerhetskurs
  • Förhandsanmälan som godkänts av hamnens säkerhetsavdelning
  • Personlig skyddsutrustning (PPE) enligt nedan illustration
Läs mer under Förhandsanmälan

Besöker du Karlshamns hamn ofta kan du ansöka om ett accesskort för inträde till hamnarna snabbare.
Mer info under Dokument

Access to the harbor requires:

  • Approved port security course
  • Advance notification approved by the port's security department
  • Personal protective equipment (PPE) as illustrated below
Read more under Preadvice Registration

If you visit the port of Karlshamn often, you can apply for an access card for faster entry to the ports.
Read more under Documents