Väg- och motorledsförbindelser

Väg

Karlshamns Hamnar ligger endast 2 km från anslutning till E22 (motortrafikled) mot Malmö och R29 mot Växjö. All trafik kan passera utanför stadskärnan.