En av Sveriges största oljehamnar och riksintresse för energi

Flytande bulk

Flytande bulk

Kajer för hantering av flytande bulk 

Med tre terminaler, stort vattendjup och hög lagringskapacitet är Karlshamns hamn en av de ledande oljehamnarna i landet. Hamnen är strategisk och kan ta emot nästa så stora fartyg som tillåts gå in i Östersjön.

Hamn /KajerMax.LÖA Max.djupg. Anmärkning
Sutudden180 m10.0 mOlja / Kem / Bildistribution
Oxhaga230 m12.5 mOlja / LPG
Kölöhamnen245 m13.3 mOlja (Eon Karlshamns Kraft)
Sojakajen160 m8.3 mVeg. Olja (AAK AB)
Generellt
 • 3 bogserbåtar, varav 2 isbrytande (BP = Bollard PULl): "Delta" 45 t BP (ASD typ), "Karlshamn" 30 t BP och "Harry Stone" 20 t BP
 • Isfritt 12 månader - inget tidvatten
 • Tankkapacitet i bergrum och cisterner: Olja, Bioprodukter och Kemikalier 460.000 m3, LPG 150.000 m3
Utrustning för hantering av flytande varor
 • Lastningsterminal för bilar (diesel och gasolja)
 • Utlastning till järnvägsvagnar möjlig
Lagring och depåer
 • Bergrum för tjockolja: 180.000 m3
 • Bergrum för LPG: 150.000 m3 (Eon)
 • Bergrum för raffinerade oljeprodukter: 170.000 m3 (80.000 + 90.000 m3)
 • 20 cisterner för raffinerade oljeprodukter, kemikalier och biobränslen: 110.000 m3

För mer information ring 0454-30 50 12, Jan Lysebring, Chef Oljerterminal

Kringtjänster
 • Last- och fartygsinspektion
 • Tankrengöring
 • Mottagning av spillolja (Sludge)
 • Regionkontor för TULl och Sjöfartsverk
 • Åkerier för transporter av petroleumprodukter, gas och flytande livsmedelsprodukter