Sveriges Hamnar återkallar omedelbart samtliga varsel om spegel- och konsekvenslockout. Länk till Sveriges Hamnar
Hamnarbetarförbundet varslar om strejk tisdagen den 19, onsdagen den 20 och torsdagen den 21 Februari. Strejkvarslet är från kl 13:00 till 16:00 de aktuella datum. Sveriges Hamnar spegellockoutar från kl 13:00 till 23:59 de aktuella datum. Mer info på Sveriges Hamnars hemsida
Ett nytt varsel om strejk i Karlshamns Hamn fredagen den 8 februari. Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk som börjar kl 13:00 och slutar kl 15:00 fredagen den 8 februari. Sveriges Hamnar lägger en spegel lockout som börjar kl 13:00 och slutar 23:59 fredagen den 8 februari. Länk till...
Under helgen har intensiv medling pågått för att lösa hamnkonflikten. I morse fick parterna de statliga medlarnas förslag till lösning. Medlarnas förslag innebär att parterna ska ingå ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har accepterat medlarnas förslag men Hamnarbetarförbundet har avvisat...
I dag har Medlingsinstitutet tillsatt medlare för en lösning i hamnkonflikten innan strejk bryter ut på onsdag i nästa vecka. Medlare blir Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström. Mer information på Sveriges Hamnars hemsida
Som svar på Hamnarbetarförbundets konfliktvarsel har Sveriges Hamnar valt att lägga en spegel- och konsekvenslockout. Lockouten innebär att Hamnarbetare som tillhör Hamnarbetarförbundet blir lockoutade från arbetsplatsen vid strejkens början och resterande timmar av dygnet. Enligt exempel nedan...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller punktstrejker enligt: Onsdagen den 23/1 09:30-11:30 Torsdagen den 24/1 09:30-11:30 Fredagen den...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller strejk i 2 timmar, 9.30 – 11.30, onsdagen och tordagen den 23 och 24 januari. För ytterligare...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller en strejk i 2 timmar, 9.30 – 11.30, onsdagen den 23 januari. För ytterligare information om...
Karlshamns Hamn AB är partner i ett nystartat EU-Projekt som medfinansieras av Programmet Interreg South Baltic, Fonden för Regionalutveckling. Lead Partner är Mukran Port och förutom Karlshamns Hamn AB deltar partners i Danmark (Rönne Hamn), Polen (Elblag hamn) och Litauen (Klaipeda Shipping...

Sidor

FÖRÖDANDE OM LOGISTIK-SVERIGE SKA STYRAS AV HAMNARBETARNAS FACKTILLHÖRIGHET

Hamnarbetarkonflikten fortsätter och trappas upp och Karlshamns hamn är en av de utsatta hamnarna. I det akuta perspektivet försöker vi lösa problemen så att kunderna inte drabbas allt för mycket.

Men det krävs nu en lösning som innebär att vi får en avtalsordning som ger arbetsro. Svenska företag är beroende av en tillförlitlig logistikkedja där hamnarna har en central roll. Det är inte hållbart att hela logstik-sverige ska styras av hamnarbetarnas facktillhörighet. Det är orimligt och förödande om kundernas val av hamn ska bestämmas av om det är en ”Transport-hamn” eller en hamn med hamnarbetare anslutna främst till Hamnarbetarförbundet. Situationen är komplex och positionerna hos parterna i de centrala förhandlingarna verkar låsta. Jag hoppas givetvis att konflikten ska lösas snabbt. Men jag befarar att vi inte ser slutet förrän Regeringen ingriper.

Karlshamns hamn är i en expansiv fas. Vi har de senaste åren haft rejäl tillväxt. Vi har vässat vår affärsmässighet och arbetar fortlöpande med kreativa logistiklösningar tillsammans med våra kunder. Vi har investerat stort och vi har fortsatta planer på tillväxt, investeringar och utveckling. När de sista Nord Stream-rören lämnar hamnen senare i år, har vi ett stort färdigt och hamnnära område som öppnar för nya intressanta möjligheter för våra kunder.

Det är detta vi vill lägga vår energi på!

Men först måste den destruktiva konflikten lösas. Den har redan kostat landet alldeles för mycket!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB