Blanketter & Dokument

Blanketter & Dokument

I samband med att du fyller i en blankett och skickar till oss lämnar du ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag – GDPR.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Förhandsanmälan

Enligt lagen om Sjöfartsskydd (ISPS) så måste alla besökare, fordon och allt gods in till hamnområdena föranmälas. Föranmälan skall ske senast 24 timmar innan ankomst eller enligt överenskommelse. Besökare skall kunna identifiera sig med giltig ID-handling vid ankomst och under besök på terminalerna.

Accesskort

De som besöker oss ofta kan ansöka om ett accesskort för inträde till hamnarna snabbare. Man kan också ansöka om temporär access-ID. Ansökan görs här. LÄNK? 

PDF icon Ansökan Passerkort (156.52 KB)

Fartygsanmälan

Fartygsanmälan görs på särskilt formulär som kan erhållas från Karlshamns Hamns Hamnservice-avdelning eller laddas som pdf-fil på denna sida. PDF:en fylls i elektroniskt och skickas sedan till Hamnservice-avdelningen.

Mäklare och agenter ombeds kontakta Hamnservice för närmare information. 

Prislista

Allmänna bestämmelser:

Alla priser, bestämmelser, övertid, beställning av arbete etc. enligt hamnens gällande prislista. Allt terminalarbete sker i enlighet med Sveriges Hamnars Allmänna Bestämmelser 1989. I den omfattning dessa terminalbestämmelser ej reglerar till terminaluppdraget hänförlig fråga samt avseende alla övriga uppdrag skall Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 tillämpas.

Övriga dokument