Här kan du ta del av våra tjänster. Välj den du behöver mest. 

Våra tjänster

En av landets största

Karlshamns Hamn tillhör de största hamnarna i landet och är den största och djupaste hamnen i sydöstra Sverige. Det finns sex hamnområden med totalt 3 kilometer kaj och 750.000 m2 yta. Inseglingen är kort och lättnavigerad. Hamnen är fri från is och tidvatten. De flesta fartyg som tillåts gå in i Östersjön, kan anlöpa Karlshamn som HandySize för torrlast och tankers upp till c:a 100.000 dwt. Karlshamns Hamn har kapacitet för hantering av alla godstyper och fartygsstorlekar.

Via hamnen och andra leverantörer kan ett heltäckande utbud av logistiktjänster erbjudas lokalt. T.ex lagring och distribution av torra, flytande och kylda varor. Både Tull och Sjöfartsverk har regionala huvudkontor här. Det finns god tillgång till logistikkompetens via det lokala klustret och skolor. Bl.a finns Blekinge Tekniska Högskola med utbildning och forskning inom ”intelligent logistik”.