Karlshamn är logistiknavet i Sydöstra Sverige

Logistiknavet

Logistiknavet

Karlshamn hamn har ett strategiskt läge mitt i de nya handelsvägarna mellan Skandinavien och de växande marknaderna i Östeuropa och forna Sovjetunionen. Sydöstra Sverige är den region som har mest industri i södra Sverige med företag som genererar stora godsflöden till väst och öst. Eftersom exporten är dominerande med många inkommande tomma enheter, har importerande företag som vill etablera sig ett gynnsamt utgångsläge för sina transportupplägg.

De stora rutterna Nord-Syd för fartygstrafiken i Östersjön passerar strax utanför, varför deviationen är kort för linjetrafik som vill lägga till ett stopp.