Sydöstra Sveriges järnvägsnav för gods

Järnvägshantering

Järnvägshantering

Spår och terminaler för järnvägshantering​.

Karlshamns hamn har två järnvägsterminaler, varav en Kombiterminal med spår för fullängdståg och med elektrifierad anslutning. Hamnen nås via triangelspår från både väst och öst, endast 2 km från Blekinge Kustbana.

TerminalSpår nr SpårlängdAnmärkningar
Kombiterminalen2 x 700 mPlus 1 x 700 elektrifierat uppställningsspår
Stilleryd västra kajen 4-52 x 740 mStyckegods / Kombi
Stilleryd10-112 x 250 mLager med travershantering
Stilleryd6-8 160 mLPG-Terminal (Eon)
Triangelspår Blekinge kustbana-Stilleryd 600 mGenväg från väst till hamnen. Elektrifierat
Karlshamn C, Rangerbangård 1-5 400 m
Karlshamn C, Rangerbangård 6700 mElektrifierat
Blekinge Kustbana Elektrifierat
Utrustning för järnvägshantering
  • Gaffeltruckar: 3-42 t
  • Reachstacker för containers/trailers (når över två spår)
  • Taktraverser    5-45 t
Generellt
  • Magasin 45.000 m2
  • Ytor för depåer / lager utomhus
  • Spårgående truck (E.on Gas)
Reguljär järnvägstrafik

Daglig trafik (Mån-Fre) för vagnslast och containers med Green Cargo  

Järnvägsnav av nationell betydelse