Stora etableringsytor i direkt anslutning till hamn och kombiterminal

Etableringar

Fantastiska förutsättningar

Hamnområdet i anslutning till Karlshamns Hamn beräknas inom den närmsta 10 – 15 års perioden vara ett de mest expansiva etableringsområdena i regionen för logistik- och industriföretag.

I hamnområdet finns mer än 100 hektar attraktiv etableringsmark som är eller kommer att bli tillgänglig inom de närmsta åren och ytterligare markområden finns att tillgå.

Bedömningen är att ytterligare cirka 500 personer ha sin arbetsplats i området. Inriktningen är utöver transport och logistiktjänster även verksamheter inom områden som varuförädling, livsmedel, energi och process.

Lager och varuförädling

-Lager och varuförädling är viktiga verksamheter som ska utvecklas i området. Ökat värde på godset skapar också behov av ökad kvalitet och effektivitet i hanteringen av godset. Kvalitén kan bestå av bättre koll på godset genom ny teknik, mer skyddad hantering och mer miljöanpassade transportlösningar.

-Så kallade ITS-lösningar*, innehåller intressanta möjligheter att ha bättre koll på godset och att kunna optimera och effektivisera transporterna. Blekinge Tekniska Högskola och NetPort bedriver forskning och utveckling inom det området.

Talar för Sydostlänken

-Landsvägstransporter kommer att fortsätta att vara viktig för den lokala och regionala distributionen. Men kopplingar mellan järnväg och sjöfart blir mer och mer viktig. Utvecklingen av ”Gröna korridorer” är något som stöds från den politiska arenan. EU och Svenska regeringen har därför stött framtagandet av en ansökan om pengar till att gynna denna utveckling inom ramen för EU programmet Motorway of the Sea.

-Mot denna bakgrunden är förverkligandet av Sydostlänks-projektet mycket sannolikt. Att kunna transportera gods via Sydostlänken och Karlshamn blir också ett komplement till att gå via Skåne, vilket är nödvändigt på sikt.

Logistik Karlshamn

För utveckling av kommersiella etableringar i Karlshamn har ett särskilt Etableringskontor bildats av Karlshamns Kommun. T.ex nyetableringar inom transport- och logistikverksamhet i etableringsområdet i anslutning till hamnen. Etableringschef Mathias Wijk svarar gärna på ytterligare frågor kring detta. Telefon +46-(0)454-811 19, Mobil +46-(0)733-576000 eller mathias.wijk@karlshamn.se

Ytterligare information finns på; https://naringsliv.karlshamn.se/starta-och-driva-foretag/lediga-lokaler-och-mark

 

*ITS = intelligenta transportlösningar med datorstödda optimeringar och simulering i kombination med mobila kommunikationer.