Sydöstra Sveriges största godsnav med kapacitet att växa

Lagring & omlastning

Lagring & Omlastning

Karlshamns hamn har 45.000 m2 lagringskapacitet i magasin och närmare en halv miljon m3 lagringskapacitet i cisterner och bergrum för flytande produkter. Hamnen har 30 ha tillgängligt för expansion och Karlshamns kommun har ytterligare ytor för etableringar vid hamnområdet. Hamnen har också Tullager och Tillfälligt lager samt lager med avfuktning.

Magasin
BenämningLägeYta (m2) Anmärkningar
Mag. 1Stilleryd11.500
Mag. 2Stilleryd5.000 värme (murade väggar)
Mag. 3Stilleryd4.000
Mag. 4Stilleryd4.000bulk- o virkesmag.
Mag. 5Stilleryd4.000
Mag. 6Stilleryd2.900Tältmagasin med avskiljande mellanvägg
Mag. 7 ("Aalborg")Stilleryd2.000RoRo-terminalen, värme, tullager
Mag. 7 ("Aalborg")Stilleryd6.000Ro-Ro- terminal, värme, jvg
"Modullagret"Stilleryd4 100värme, kyllager

8 st. magasin : 43.500 m2

Bergrum
BenämningLägeVol (m3)
Tunnoljeberg 1 Oljehamnen80.000
Tunnoljeberg 2 Oxhaga90.000
TjockoljebergOxhaga180.000

3 st. bergrum: 350.000 m3

Cisterner
BenämningLäge Vol (m3) Anmärkningar
202Oljehamnen4.900
102Oljehamnen6.800
103Oljehamnen6.800
104Oljehamnen4.800
105Oljehamnen4.800
109Oljehamnen9.900
110Oljehamnen9.900
334Oljehamnen2.200
321Oljehamnen13.000
335Oljehamnen7.400
336Oljehamnen7.400
337Oljehamnen3.500
338Oljehamnen3.500
339Oljehamnen3.500
343Oljehamnen12.500
6012Oljehamnen6.100

16 st. cisterner : 107.000 m3.  Till detta finns ett antal små cisterner.

 

För mer information och förfrågningar kontakta Oljehamnen; Jan Lysebring, Chef Oljeterminal.