Förhandsanmälan

Förhandsanmälan

Kontaktpunkt säkerhetsavdelning

E-post: isps@karlshamnshamn.se

Telefon: +46 730349632 07:00-16:00