Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor på Sydostlänken i den kommande nationella infrastrukturplanen

Regeringen satsar på Sydostlänken

– Som Kronobergare är jag extra glad över att i dag kunna presentera en historisk satsning på både järnväg och väg. Aldrig tidigare har en regering satsat ett så högt belopp på infrastruktur i sydöstra Sverige. Det här kommer betyda fler tåg, fler tåg i tid och säkrare vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen satsar på Sydostlänken i den kommande nationella planen för infrastruktur. Satsningen innebär helt ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström.

I satsningen ingår nya mötesstationer mellan Älmhult och Karlshamn, slopande av flera plankorsningar över järnvägen samt ombyggnad av Olofströms och Karlshamns bangårdar. För persontrafiken ingår även anpassning av stationer för att underlätta av- och påstigning. Regeringen tillför ytterligare 2 miljarder kronor jämfört med Trafikverkets förslag på 1,9 miljarder kronor.

Hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 presenteras senare i juni. I planen fördelas 881 miljarder kronor vilket är den största satsningen på infrastrukturinvesteringar i modern tid. Planen innehåller åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Den nationella planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

(Källa: Regeringen, Infrastrukturdepartementet 2022-06-10)

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18