INGA RYSKA GASRÖRS-FARTYG I KARLSHAMNS HAMN!

16. 12. 19

Pressinfo 2016-12-19

Styrelsen för Karlshamns Hamn AB har nu beaktat informationen från Regeringen kring Nord Stream 2-projektet;

-I avtalet med vår kund, det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV, garanterar nu Wasco att ryska fartyg inte ska användas, säger Anders Karlsson, styrelseordförande i Karlshamns Hamn AB.

-Det innebär att vi har att ta ställning till ett logistikavtal med ett holländskt företag, som ska transportera tyska rör direkt från Tyskland till Karlshamn för lagring, och sedan skeppas ut till läggningsplatsen i södra Östersjön. Detta utan att ryska fartyg används. Bevakningen av rören under lagringtiden ska göras av ett svenskt bevakningsföretag.

 

-I och med detta har vi svårt att se några sakliga hinder för logistikaffären från Regeringens sida. Den schweiziska ledningen för Nord Stream 2-projektet har meddelat att naturgasledningen kommer att läggas mellan Ryssland och Tyskland. Om man inte kan använda svenska hamnar väljer man andra. Andra hamnar har redan visat intresse.

 

 -Karlshamns Hamn har god tillväxt och tillförsikt för framtida utveckling även utan den här affären. Men affären med Wasco är stor och viktig för Karlshamns Hamn, både på kort och lång sikt. Ett nej till den här affären får givetvis konsekvenser för hamnen också för andra affärer.

-Som styrelse har vi uppdraget och ansvaret att värna om bolaget, säger Anders Karlsson.

 

Styrelsen har nu gett bolagets VD Mats Olsson fortsatt uppdrag att förhandla Med Wasco. Dock att något avtal inte ska undertecknas före den 15 januari. Innan dess vill styrelsen informera Regeringen om situationen.

 

REDAN FARTYG MED RYSK BESÄTTNING I HAMNEN

Karlshamn är en storhamn när det gäller godsflöden mellan Norden och östra Europa – störst i Sverige när det gäller rullande gods till Baltikum. Varje dag sedan många år tillbaka går gods och lastbilar till och från Litauen, Ryssland, Ukraina etc, genom hamnen.

Karlshamn är en av landets största oljehamnar. I hamnens bergrum och cisterner finns stora volymer olja och gas från Ryssland. Sverige importerar 40-50 procent av all råolja från Ryssland.

-Detta är vår verklighet som vi som hamn måste förhålla oss till, säger Mats Olsson, VD för Karlshamns Hamn.

-Att driva och utveckla Karlshamns Hamn på sikt och t ex exkludera fartyg och gods från Ryssland eller med någon anknytning till Ryssland är inte möjligt. Östra Europa är också viktiga marknader för svenska företag. Hamnen är baserad på det ökande godsflödet österut och vi har kapacitet i hamnen för tillväxt.

 

-Hamnverksamhet bygger på öppna gränser, handel, utbyte och samarbete mellan länder. Det ligger i ”hamnens DNA” att tänka så.

-Att utesluta fartyg från en nation på det här sättet känns helt främmande för oss. Vi har sedan gammalt ryska fartyg och ryska besättningsmän i hamnen.

-Men vi är en affärshamn och har inte kompetens att ta ställning till säkerhetspolitiska bedömningar. Därför måste vi givetvis följa givna förutsättningar och anpassa oss, som vi nu har gjort, säger Mats Olsson.

 

ÖPPNA NYA HANDELSLED VIA RYSSLAND

Stora investeringar har gjorts i Karlshamn för att möta det ökade godsflödet österut. En del investeringar är delfinansierade av EU med syfte att öka handelsutbytet mellan västra och östra Europa.

Under många år har Karlshamns Hamn deltagit i arbetet att etablera ett nytt godsflöde mellan Norden och Kina bl a via Ryssland och Transsibiriska järnvägen. Bara de senaste månaderna har det varit två delegationer från Kina på plats i Karlshamn för att få igång ett sådant godsstråk. Flera stora svenska företag är mycket intresserade av en järnvägsförbindelse till Kina. I Karlshamn och regionen finns även andra företag med etablerade affärsrelationer i östra Europa, inklusive Ryssland.

 

100 MILJONER OCH 50-60 NYANSTÄLLDA

Logistikaffären ger Karlshamns Hamn intäkter kring 100 miljoner kronor och innebär att hamnen kan nyanställa 50-60 personer under delar av projekttiden.

Tidplanen, som den ser ut nu, innebär att det kommer att lagras in rör från Tyskland i slutet av 2017, för att sedan under en intensiv period skeppas ut till monteringsplatsen i södra Östersjön. Totalt handlar det om en två- till treårsperiod för Karlshamns Hamn. Ingen fortsatt verksamhet för projektet ska skötas från Karlshamn.

 

Informationen kommer från Karlshamns Hamn AB

Styrelseordförande Anders Karlsson, 
anders.karlsson@karlshamnshamn.se, tel 070-5293460

VD Mats Olsson,
mats.olsson@karlshamnshamn.se tel 070-9731594