Bygg Sydostlänken! Det kräver flera företag, kommuner och regioner i Sydsverige i en skrivelse till regeringen

16. 03. 30

Bygg Sydostlänken. Det är ett lönsamt järnvägsprojekt för godstrafik som kan bidra till Sveriges utveckling och tillväxt.

Det anser vi Karlshamns Hamn AB jämte företag, regioner och kommuner som nu kräver att regeringen ser till att Sydostlänken tas med i Trafikverkets nya nationella plan.

– Utredningen visar att Sydostlänken är samhällsekonomiskt lönsam, säger Mats Olsson, VD för Karlshamns Hamn. Att Trafikverket nu har på sitt bord ett projekt som är så lönsamt är närmast unikt och vi som arbetar för Sydostlänken kräver att Trafikverket nu måste fortsätta planeringen och ta med Sydostlänken i sin nya nationella plan.

Trafikverket har slutfört järnvägsutredningen för Sydostlänken. Den visar att en upprustning och elektrifiering av järnvägen mellan Älmhult och Olofström och en utbyggnad på omkring 18 kilometer järnväg till Blekinge kustbana är samhällsekonomiskt lönsam. På detta sätt får man ett helt nytt system för godstransporter på järnväg med koppling till sjöfarten via hamnen i Karlshamn och vidare mot växande marknader i östra och centrala Europa samt Asien.

Sydostlänken är fundamentalt viktig Karlshamnshamn och ger svensk industri nya möjligheter till transportvägar över Östersjön. Vi kräver nu att Trafikverket måste fortsätta planeringen med järnvägsplan i den nya planperiodens början från 2018 för att så snart som möjligt genomföra Sydostlänken.

Länk till skrivelsen www.sydostlanken.se

Intressenterna inom nätverket för Sydostlänken består av Volvo Cars, IKEA AB, Karlshamns hamn, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Blekinge samt kommunerna i Osby, Älmhult, Olofström och Karlshamn.

För mer information - kontakta Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB; 0454-30 50 00, 070-973 15 94