Svensk handel kräver Sydostlänken till Karlshamn snarast möjligt

13. 06. 12

-Trafikverket bör vara tydligt med att Sydostlänken är ett projekt med mycket goda samhällsekonomiska förutsättningar, som bör färdigställas snart möjligt.
Så här yttrar sig Svensk Handel, via Joachim Glassell, ansvarig för logistik- och transportfrågor, i sitt remissvar till Trafikverket.

 

Svensk Handel är organisationen i landet för företag med verksamhet inom parti- och detaljhandel. Man har 13000 medlemmar på 23000 arbetsplatser där 300000 människor arbetar. Därmed har ytterligare en tung aktör betonat Sydostlänkens betydelse.  

MILJÖVÄNLIGARE

Sverige är beroende av införsel av varor till industri och konsumenter. Varor förs in från länder i Asien, men också från länderna runt Östersjön.

Östra Europas betydelse som handelspartner har vuxit under de senaste två decennierna, skriver man i sitt yttrande. -Det är något som bättre borde avspeglas i den svenska hamn- och infrastrukturen. -Om Sydsotlänken byggs kan våra mer miljövänliga transportslag sjöfart och tåg kombineras och behovet av lastbilstransporter minska, säger Joachim Glassell.  

KAMPEN SKRUVAS UPP

Kampen för Sydsotlänken skruvas nu upp ytterligare, rapporterar BLT 2013-06-10. När Styrgruppen för projektet nyligen träffades bestämde man att trycka på Regeringen ytterligare. Man beslutade också att bilda en mindre grupp som ska jobba ännu hårdare med att formulera strategier som ska presenteras för Regeringen, uppger kommunalrådet i Olofström, Sara Rudolfsson enligt tidningen.   Järnvägsutredningen för projektet presenteras också nyligen. 2,5 miljard kronor är den uppskattade kostnaden för Sydostlänken.  

Mer info om Sydostlänken finns på www.sydostlanken.se