Medvind för vindkraft i Karlshamns hamn med ny kran

13. 08. 05

Karlshamns hamn etablerar sig som knutpunkt i sydöstra Sverige för hantering av vindkraftverk och annat projektgods. Hamnens nya stora kran, i kombination med läget som är lättillgängligt från land för specialfordon, har medfört en ökad efterfrågan inom bl.a vindkraftsegmentet. Just nu lossas delar till vindkrafttorn från två fartyg.