RÖRAFFÄREN STOR OCH VIKTIG PUSSELBIT I KARLSHAMNS HAMNS EXPANSION

17. 10. 02

 

Den 27:e September hölls en pressinformation i Karlshamn på initiativ av Nord Stream II, där Nord Stream, Karlshamns hamns kund Wasco och Karlshamns Hamn AB informerade och visade runt.

-Röraffären är en stor och viktig pusselbit i vår verksamhet. Men det är ju inte det enda vi sysslar med. Vi har stabil tillväxt i hela vår verksamhet och har nu fullt fokus på att hantera röraffären och alla våra andra åtaganden på ett sätt som gör våra kunder nöjda, säger Karlshamns Hamn AB;s VD Mats Olsson.

-Uppmärksamheten kring röraffären har varit väldigt stor, betydligt större och intensivare än vi förväntat oss. Vi är vana vid att göra affärer men inte med mediala och politiska betydelsen.

-För Karlshamns hamn, som affärsdrivande företag, har uppmärksamheten mest varit positiv. Att Karlshamns hamn är en hamn med kapacitet, resurser och affärsdriv har uppmärksammats internationellt och vi ser möjligheter till nya intressanta affärer, säger Mats Olsson.

RUSTAD FÖR GENOMFÖRANDET

När det gäller röraffären med Wasco är Karlshamns hamn nu i slutfasen med förberedelserna för att ta emot de första rörleveranserna från Tyskland. Karlshamns hamn ska ombesörja lossning, transport och upplagring av rören på hamnens nya inhägnade markområde i direkt anslutning till kajområdet. I förberedelserna har bl a ingått att färdigställa 260 000 kvm mark för lagring av rören, samt anställning av uppåt 30 personer som behövs i inledningen av projektet. De första rören från tillverkningen i Tyskland planeras komma första veckan i oktober. I en första omgång handlar det om inlagring av 26 000 rör fortlöpande under 5-6 månader. Totalt ska Karlshamns Hamn hantera 52 000 rör.

POSITIVA DIREKTA OCH INDIREKTA KONSEKVENSER

-Vi är givetvis glada över att ha tagit hem affären och att det hela nu är  igång, säger Mats Olsson. Karlshamns hamn förde även förhandlingar kring rörlagring till föregångaren Nord Stream 1 som avslutades för 6 år sedan. Men hade då hamnen inte tillräcklig kapacitet till förfogande. Att hamnen sedan dess utvecklats och nu har möjlighet att hantera rörlagringen, är ett bra exempel på att hamnens långsiktiga utbyggnad är framgångsrik.

-Direkt konsekvens av denna affär blir att Karlshamns Hamn kommer att hantera ca 1,2 miljoner ton mera gods kommande 3 år och behöver nyanställa 30 – 60 personer under olika perioder. Ekonomiskt är det en bra affär för Karlshamns Hamn mellan 2017-2019, som skapar investeringsresurser för framtiden

-Indirekt får Karlshamns hamn en färdigställd lageryta på 260.000 kvm som har expanderat hamnområdet med cirka 40 procent och som skapar bra möjlighet för framtida volymökningar och nya affärsupplägg. Dessutom har Karlshamns Hamn genom den mediala bevakningen blivit känd globalt för sin kapacitet och resurser som hamn.

Foto: Gunnel Persson, Sydöstran