Jättetanker lossar i Karlshamns hamn

17. 04. 03

Ett mycket stort tankfartyg liggerjust nu och lossar i Karlshamns hamn vid Uniper - Karlshamns Kraftverks kaj. Fartyget heter Zaliv Baikal och är på 106.808 dödviktston (lastförmåga), 244 m lång, 42 m bred och ett djupgående på över 13 m. Fartygets yta motsvarar alltså 10-15 normala villatomter, eller en större fotbollsplan. Zaliv Baikal  lossar tjockolja från Ust-Luga i Ryssland och tillhör de största fartygen som anlöpt Karlshamns hamn, som är en av Sveriges största oljehamnar.

Foto: Karlshamns Hamn AB, Ulf Sandevärn