Verksamheten i hamnen expanderar fortlöpande inom våra olika sektorer.

Hamnen vill köpa mark för tillväxt på kort och lång sikt

Hamnen vill köpa mark för tillväxt på kort och lång sikt
Karlshamns Hamn vill nu köpa mer mark i hamnområdet. Det handlar om drygt 200.000 m2 och en investering på cirka 31 miljoner kronor.

- Markköpet är både en strategisk investering för framtiden och en lösning på kundbehov som finns i ett kortare perspektiv. Markköpet innebär att vi kan möta våra kunders krav på ett optimalt sätt. Det är viktigt att vi hela tiden är en bra affärspartner för våra kunder. Genom markköpet visar vi att vi är beredda att investera för att möta kundernas behov på kort och lång sikt, säger hamnens VD Mats Olsson.

Området som avses gränsar till havet vid Munkahusviken söder om den nya Kombiterminalen och ägs av Karlshamns Kommun.

- Det är åt detta håll vi kan växa, säger Mats Olsson. Verksamheten i hamnen expanderar fortlöpande inom våra olika sektorer. Vi pratar redan nu om bl a om större färjor, vilket kräver större färjeläge och mer uppställningsplats för lastbilar och trailrar.

- Utöver den fortlöpande långsiktiga expansionen är det stora projekt på gång i närtid som kräver mycket mark. Det gäller både Nordstream-projektet med naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland, och vindkraftprojektet vid Hanö som Blekinge Offshore utvecklar. I båda fallen krävs tillgång till mark för lagring och montering i hamnområdet. Det är projekt där hamnen är en viktig affärspartner för genomförandet. Markköpet innebär att vi kan erbjuda kunderna det man behöver, samtidigt som det skulle trygga den långsiktiga expansionen på 20-30 års sikt, säger Mats Olsson.

Markköpet ska nu behandlas politiskt inom Karlshamns Kommun.