Djuphamn med full service

Torrbulk & projektlast

Torrbulk & projektlast

Kajer / terminaler för styckegods, bulk och projektlast

Karlshamns hamn kan hantera torrbulk av olika typer med fokus på skogsprodukter i olika former som sågade trävaror, massa, papper, timmer, flis och pellets. Hamnen har kapacitet för fartyg med en maxlängd av 200 m och ett djupgående på 10,4 m. Hamnen har Tullager. Det finns också kapacitet för tung och skrymmande projektlast i olika former och hamnen är lättillgänglig för landsidan. Vindkraftverk har hanterats ofta. 

HamnMax.LÖA Max djupgående fartygAnmärkning
Stillerydshamnen Västra kajen 200 m10,4 mmax loa 200 m
Stillerydshamnen Östrakajen 140 m7.4 m
Innerhamnen (Västra kajerna) 160 m8,5 m(AAK)
Generelt
 • Hamnareal: Totalt 1.000.000 m2 varav Stillerydshamnen 250.000 m2
 • Magasin: 45.000 m2
 • Egna bogserbåtar: 3, varav 2 isbrytande (BP = Bollard Pull): "Delta" 45 t BP (ASD type), "Karlshamn" 30 t BP and "Harry Stone" 20 t BP
 • Isfritt 12 månader - inget tidvatten
 • Järnvägsspår till kaj
Utrustning för styckegods, bulk och projektlast

Linkranar:

 • 1 x Mobilkran (Liebherr 550) 140 t vid 17 m - 40 t vid 45 m
 • 1 x 35 t vid 17 m (max 29 m)
 • 1 x 20 t vid 23 m (max 30 m)

Materialhanterare:

 • Mantsinen 2 x Model 160 (max m)
 • Multidocker 1 x 16 t (max 17 m)
 • Spannmålsskruv 300 ton (Västra kajen AAK)

Maskiner:

 • Gaffeltruckar 3-42 t
 • 2 x Reachstacker för containers/trailers
 • Terminalvagnar
 • Mafivagnar 25t - 130t

Hanteringsutrustning för sågade trävaror, pappersmassa, massaved, papper, sågtimmer, flis, spannmål, sten, skrot, containers, kalk, salt och andra typer av styckegods och bulkgods.

Kringtjänster
 • Lotsstation
 • Lokala åkerier för transport av styckegods, bulkgods, containers och special
 • Leverantörer för mobilkranar, specialtrailers för projektlast
 • Provtagning/besiktning