Utbyggnaden av färjehamnen i Karlshamn löper på i oförminskad takt

Utbyggnaden av färjehamnen i Karlshamn löper på i oförminskad takt

Utbyggnaden av färjehamnen i Karlshamn löper på i oförminskad takt. Arbetet med expansionen av färjehamnen för att kunna ta emot DFDS 230 meter långa fartyg, löper på enligt plan för att vara klara under sommaren 2021. Den västra vågbrytaren i Stillerydshamnen har kortats av och kajarbeten pågår med spåntning- och pålningsarbeten. Byggnationen av de två nya dykdalberna har påbörjats och framöver kommer även muddring att ske. Expansionen består av ett helt nytt tredje RoRo-läge 3, breddning av rampen vid RoRo-läge 2, för att de nya stora fartygen skall kunna lägga till även där. Andra delprojekt är elanslutning av fartyg, omdisposition- och utökning av terminalytor m.m. Mer information om projektet finns på www.karlshamnshamn.se (projekt).

Nyhetsarkiv