Karlshamn är nu på den logistiska världskartan

Karlshamn är nu på den logistiska världskartan

Den nya länken mellan Karlshamns hamn och containertågen via Silk Road är nu "officiellt" på den kinesiske järnvägsoperatören TE:s världskarta och marknadsförs både i Kina och Europa. Under normala förhållande tar det bara 16 dagar mellan Xi'an och Karlshamns hamn, via hamnarna Baltijsk och Mukran. Avgång varje Måndag från Xi'an och Karlshamn. Kunderna på tåget är normalt de större speditionsbolagen.

Några selling points med Mukran Ports och TE/TE Bahnoperators upplägg:
- Mukran är sedan gammalt etablerad CIM/SMGS-destination = 1 Railway-Bill hela sträckan Xi'an-Mukran. B/L Mukran-Karlshamn.
Innebär att Kinesiska operatören kan söka subventioner för hela sträckan till Mukran, inklusive sjösträckan.
- Mukran ombesörjer "pappersarbetet" för järnvägstransporten. Ryskspråkig personal med jvg- erfarenhet sedan "Sovjettiden".
- Mukran kontrollerar och chartrar feederfartygen Mukran-Baltijsk och kan därför anpassa avgångar till tågen och
har incitament att hålla nere kostnaden. Mukran kontrollerar och chartrar även kapaciteten Karlshamn-Mukran.
Skyttlarna mellan Mukran och Baltijsk går endast denna sträcka - ej "mjölkrunda". 4 avgångar i vardera riktningen / vecka.
Mer kapacitet kan sättas in vid behov för den sträckan eller Mukran-Karlshamn.
- Biltransporter till Polen/Hamburg undviks. Container för lastning/lossning levereras till ursprungsort/destination i Sverige.
- Konkurrenskraftiga priser. Särskilt E/B gentemot sjöalternativet.

Forslingar/transport till/från Karlshamn:
Ett flertal åkerier kan ordna forsling av containers och styckegods till/från hamnen.
Green Cargo erbjuder frakt av intermodala enheter (containers/trailers) mellan Karlshamn och över 40 destinationer i Sverige dagligen Måndag-Fredag. Norge är också möjligt. T.ex Oslo, Alnabru-terminalen.
Vänerexpressen har en tågpendel för containers 1-2 gånger per vecka mellan Karlshamn och APMT i Göteborg.

I Karlshamns hamn kan vi ombesörja cross-docking med stuff/stripp, mellanlagring etc.
Vi har även Tullager/Tillfälligt lager både inomhus och utomhus.

Rekommendera er speditör att kontakta för pris och mer information:
EU: roland@bahnoperator.com
China: sales@trans-eurasia.com

eller Karlshamns Hamn AB:
Ulf Sandevärn (Marknadschef) +46-(0)708-80 27 76 ulf.sandevarn@karlshamnshamn.se

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18