Nord Stream 2-rören bra affär för hamnen och kommunen

Nord Stream 2-rören bra affär för hamnen och kommunen

• 420 000 arbetstimmar för upp till 140 extraanställda i hamnen
• Extra sysselsättning för lokala företag, entreprenörer, leverantörer, restauranger och uppskattningsvis minst 10 - 15.000 övernattningar i olika boenden här

-Det här är exempel på vad Karlshamns hamns rörhantering för Nord Stream 2-projektet innebar för Karlshamn, säger Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn.
Ett annat exempel, är att se hur hamnens och kommunens ekonomi påverkats under de år som projektet pågick. Under den tiden har Karlshamns hamn levererat 83 miljoner kronor till kommunen, eller dess holdingbolag Stadsvapnet, som äger hamnbolaget. Detta i form av utdelning och koncernbidrag samt ersättning för köp av mark som behövdes för rörlagret i hamnområdet. Före röraffären gick hamnen varje år med 5-8 miljoner kronor i vinst, varav en del gick vidare till ägaren kommunen.
-Hamnen har varit framgångsrik i många affärer de senaste åren, men den allra största delen av vinstökningen kommer från röraffären, säger Mats Olsson.

VISAT KOMPETENS OCH RESURSER
-Ytterligare ett resultat är att Karlshamns hamn, och Karlshamn, visat att det finns kompetens, flexibilitet och resurser för att klara av ett så här stort och komplicerat projekt, säger Mats Olsson. Vår kund och olika samarbetspartners är nöjda. Vi är nöjda. Projektet flöt mycket bra utan komplikationer och utvecklades bättre än förväntat under projekttiden. Det bådar gott för framtiden och nya intressanta affärer för Karlshamns hamn!

STOR UPPMÄRKSAMHET
Nord Stream 2-projektet har fått mycket stor uppmärksamhet både i landet och i världen. Det finns många olika uppfattningar både om projektet och Karlshamns hamns roll.
-Vi har givetvis förståelse och respekt för att man tycker olika. För oss var Nord Stream 2 en intressant logistikaffär. Vi är en hamn och vår kompetens ligger inom hamn och logistik. Bolagets uppgift är att bedriva hamnverksamhet och skapa sysselsättning och utveckling i regionen. Givetvis inom de ramar som lagar och förordningar sätter. Politiska frågor av olika slag överlåter vi till politiker och andra relevanta beslutsfattare. Regeringen gav ”grön ljus” till Nord Stream 2-projektet och vår roll.
-Vi är mycket stolta över vad vi presterat i projektet. Och vi är mycket glada över det breda stöd och all den uppmuntran vi fått från näringslivet och från kommuninvånare.
-Stort tack för det, säger Mats Olsson.

BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Nu går Karlshamns hamn vidare med ett nytt utvecklingssteg där man bl a drar nytta av markområdet som köptes och iordningställdes för rörlagringen. Hamnen gör nu en investering på 200 miljoner kronor i en utbyggnad för färjetrafiken för att möta den förväntade fortsatta tillväxten. Nästa sommar ska nya större färjor sättas i trafik. Hamnen satsar, DFDS satsar och EU bistår hamnen med finansiering. Allt för att Karlshamns hamn även framåt ska vara en betydelsefull affärshamn och logistiknod i södra Östersjöområdet.

För mer information kontakta Karlshamns Hamn AB
Mats Olsson, VD
0709-73 15 94

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 16