Vid gränsen mellan Polen och Vitryssland, måste omlastning ske till rysk spårvidd. 

Järnväg och Sydostlänken i fokus när Trafikutskottet besökte Karlshamns hamn

Järnväg och Sydostlänken i fokus när Trafikutskottet besökte Karlshamns hamn

Igår hade Karlshamns hamn besök av Pia Nilsson, Socialdemokraternas gruppledare i Trafikutskottet och även ledamot Suzanne Svensson. Förutom information om de generellt ökande aktiviteterna i hamnen, så var fokus på den positiva utvecklingen för gods på järnväg till och från Karlshamns hamn och behovet av ökad tillgänglighet och kapacitet via Sydostlänken. Sydostlänken är en 14 km saknad järnvägssträcka mellan Blekinge Kustbana och Olofström. Sydostlänken skulle inte bara sammankoppla Karlshamn och övriga hamnar i Blekinge med Volvo Cars i Olofström och IKEA i Älmhult, utan även korta ledtiderna och öka tillgängligheten mot norr och väst. Samtidigt avlastas de hårt trafikerade järnvägssträckorna kring Hässleholm och stambanan. På mötet deltog också representanter för Volvo Cars, EON Gas, Schenker, kommunalråden i Olofström och Karlshamn samt Regionstyrelsens Ordförande. Samtliga visade exempel på Sydostlänkens betydelse, dels för den regionala industrins konkurrenskraft med effektivare godstransporter och ökad rörlighet för arbetskraft och dels dess nationella betydelse som strategisk länk mot de snabbt växande marknaderna i Öst. Via DFDS Seaways färjeförbindelse Karlshamn-Klaipeda (9-10 turer per vecka) nås inte bara Baltikum och de forna Sovjetstaterna, utan även den s.k. Sidenvägen till Kina med järnväg. Klaipeda med utmärkt infrastruktur för järnväg och rysk spårvidd blir en genväg från Sverige och Norge i stället för omvägen om Tyskland och Polen. Vid gränsen mellan Polen och Vitryssland, måste omlastning ske till rysk spårvidd. Pia Nilsson tog stort intryck av informationen och Sydostlänkens samt Karlshamns hamns betydelse i ett större sammanhang.