Utbyggnad av färjehamnen

Utbyggnad av färjehamnen

Status och planering för projektet per Oktober 2021.

Utbyggnaden av färjehamnen i Karlshamns hamn har nu gått in i slutfasen. Det helt nya färjeläget (nr 3) står nu klart och är godkänt av Sjöfartsverket. Därmed har den sista delen i expansionsprojektet, med muddring och andra bottenarbeten i RoRo-läge 2, kunnat påbörjats och beräknas vara klart vid årsskiftet. Klaffen (s.k. ”Link-span”) i färjeläge 2 har redan breddats. Expansionsprojektet som startade våren 2020 har innefattat förkortning av en vågbrytare, kajarbeten med spåntning- och pålning, byggnationen av två nya dykdalber, muddring, halvautomatisk förtöjning samt elanslutning av fartyg vid det nya färjeläget. Framöver planeras även för en omdisposition- och utökning av terminalytor m.m.