Utbyggnad av färjehamnen

Utbyggnad av färjehamnen

Status och planering för projektet per Juni-September 2020

Anläggningsarbetena rörande utbyggnaden av färjehamnen i Karlshamns hamn, för att kunna ta emot den nya generationen färjor med en längd av 230 meter, har nu kommit igång.

Perioden Juni-Augusti 2020 kommer att präglas av tyngre anläggningsarbeten. Initialt kommer schaktning i diverse olika former och transport av sten & grus att utföras. Vattenbilning och borrning kommer också att förekomma. Vidare kommer spont och pålningsarbete att successivt startas upp och pågå under en längre tid. Under semesterperioden vecka 28-31 kommer verksamheten att gå ner väsentligt. Under vecka 32 ankommer en pråm som ska användas för pålning av dykdalb m.m.
Områdena där verksamhet bedrivs främst är både kajläget (3) precis söder om Aalborg och vågbrytaren (7) i syd.
Information kommer att ges löpande om utvecklingen av projektet.

Det alltså ”full maskin framåt” för att kunna ta emot DFDS nya fartyg efter 1/7 2021.