Utbyggnad av färjehamnen

Utbyggnad av färjehamnen

Status och planering för projektet per Oktober 2020.

Anläggningsarbetena rörande utbyggnaden av färjehamnen i Karlshamns hamn, för att kunna ta emot den nya generationen färjor med en längd av 230 meter, fortsätter i oförminskad takt.

Perioden Oktober till December 2020 kommer att präglas av tyngre anläggningsarbeten. Det s.k. arbetsskedet 2, innehåller bl.a fortsatt schaktning, bergschakt (inklusive sprängning) i diverse olika former och transport av sten & grus. Under perioden kommer också bottenarbeten såsom muddring och förberedelse av erosionsskydd att ske. Vattenbilning och borrning förekommer, samt spontning och pålningsarbeten.
Områdena där verksamhet bedrivs främst är både kajläget (3) precis söder om "Aalborg-huset" och vågbrytaren (7) i syd.

Information kommer att ges löpande om utvecklingen av projektet.

Det alltså ”full maskin framåt” för att kunna ta emot DFDS nya fartyg efter 1/7 2021.