Två nya avtal gällande option på etableringar inom logistik vid Karlshamns hamn Karlshamns kommun tar plats och utvecklar nytt samarbete med CH Square AB och Scandinavian Logistic Property (SLP) i syfte att stärka Karlshamn som logistiknod

Två nya avtal gällande option på etableringar inom logistik vid Karlshamns hamn

Två nya avtal gällande option på etableringar inom logistik vid Karlshamns hamn

Karlshamns kommun tar plats och utvecklar nytt samarbete med CH Square AB och Scandinavian Logistic Property (SLP) i syfte att stärka Karlshamn som logistiknod i sydöstra Sverige. Karlshamns kommuns målsättning att skapa fler etableringar och investeringar inom logistik, transport och industri, gör att vi tillgängliggör ytterligare ca 75.000 m2 och ingår ett optionsavtal med CH Square om ytterligare 50.000 m2, respektive SLP 25.000 m2. Logistik i Sverige växer och breddas hela tiden, där närheten till städer och korta kommunikationsvägar blir allt viktigare.

CH Squares byggnation av DFDS Logistics nya logistikcenter på ca 23 000 m2 i Karlshamn är i full gång och nu väljer CH Square att satsa vidare i Karlshamn.
- Det känns mycket bra att vi fortsätter det goda samarbetet med CH Square AB kopplat till logistikutvecklingen i Stillerydsområdet, säger etableringschef Mathias Wijk
- Vi ser mycket positivt på hur attraktiviteten ökar och att det goda samarbetet med CH Square AB fortsätter avseende logistikutvecklingen i Stillerydsområdet , säger Per Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande.
- Vi tror på starkt på Karlshamn och har dialoger med flera kunder kring etableringar/ investeringar i dagsläget. Karlshamn är en plats med mycket goda förutsättningar och möjligheter, säger Peter Nilsson, VD CH Square AB.

CH Square AB har undertecknat ett optionsavtal med Karlshamns kommun avseende ca 50 000 kvm ny mark i den östra delen av Stilleryd. Syftet med optionsavtalet är att CH Square AB ska kunna försäkra sig om att markytan är tillgänglig för att kunna slutföra nya etableringsprocesser i Stillerydsområdet. Scandinavian Logistic Property (SLP) bygger och förvaltar logistikfastigheter i hela Sverige och satsar nu på att utveckla ca 25 000 m2 i syfte att skapa fler etableringar inom lager/logistik/transport i Stillerydsområdet . Logistikbranschens utveckling och efterfrågan på mark och bra infrastruktur fortsätter i hela Sverige. Kustnära städer med tillgång till hamn och bra väg/järnvägsförbindelser är speciellt intressanta. SLP har sedan 2019 vuxit sig starka inom logistiksektorn och förvaltar idag över 630 000 kvm fördelat på 70 fastigheter runt om i Sverige.

- Vi har kontakt med många logistikaktörer runt om i Sverige och har under en längre tid haft en bra dialog med SLP gällande investeringar i Karlshamn. Det känns mycket bra att SLP tror på och vill utveckla Karlshamn. Återigen är det Karlshamns förutsättningar och möjligheter som skapar nyfikenheten, där SLP nu vill ta nästa steg, säger Mathias Wijk, etableringschef
- Den långsiktiga kommunala satsningen i Stillerydsområdet ger effekt med nya framtida investeringar. Att Swedish Logistic Property AB vill satsa i kommunen är en tydlig markering på att Karlshamn är en attraktiv plats för logistik i södra Sverige, säger Per Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
- Vi har många investeringsdiskussioner på gång runt om i Sverige, däribland i Karlshamn som har ett bra läge för fler nya investeringar men tanke på sin närhet, infrastruktur och marktillgång. Nu utökas dialogen och vårt samarbete med Karlshamn, säger Nicklas Schmidt på Swedish Logistic Property AB
Swedish Logistic Property AB har undertecknat ett optionsavtal med Karlshamns kommun på ca 2,5 ha mark i den östra delen av Stilleryd. Syftet med optionsavtalet är att SLP ska kunna försäkra sig om att markytan är tillgänglig för att kunna slutföra sina etableringsprocesser med framtida nya kunder.

För mer information
Karlshamns Kommun
Mathias Wijk, etableringschef
Tel: 0733-576000
mathias.wijk@karlshamn.se

Nyhetsarkiv