South Baltic Transport Loop

South Baltic Transport Loops

South Baltic Transport Loops

Karlshamns hamn är partner i ett EU-projekt som ingår i programmet Interreg South Baltic. Huvudsyftet med projektet är att etablera ny, eller stärka befintlig, linjetrafik till- och från partnerhamnarna för att utveckla dessa. Trafiken behöver inte vara endast mellan partnerhamnarna, utan kan vara mellan en partnerhamn och en hamn i- och utanför Östersjön. Fokus ligger på två segment; container & bulk/styckegods samt färjetrafik (RoRo, RoPax, RailRo).

Lead Partner är Mukran Port och övriga partners är Rönne hamn (DK), Port of Elblag (PL) and Klaipeda Shipping Research Centre (LT).