Rekordfartyg lastar i Karlshamns hamn

Rekordfartyg lastar i Karlshamns hamn

Ett nytt rekord slås åter i Karlshamns hamn. Just nu lastas över 60.000 kubikmeter sågade trävaror från kunder i södra Sverige på fartyget ”Saga Fuji”. Så mycket trävaror har aldrig tidigare lastats på ett och samma fartyg under hamnens historia. Volymen motsvarar över 1.000 bil med släp. Skulle man ställa dessa bilekipage efter varandra på vägen, så skulle de bilda en 2,5 mil lång kö. ”Saga Fuji” är 200 meter långt, 32 meter brett och har en lastförmåga på 55.400 dödviktston. Den stora volymen innebär att fartyget lastas helt fullt i Karlshamn innan hon avgår direkt till USA. Lastning sker även uppe på däck. ”Saga Fuji” tillhör det norska rederiet Saga Welco och agent i Karlshamn är Becoship AB. Faktorer som en relativt stark dollarkurs gentemot kronan, i kombination med leveransproblem från Kanada, gör att efterfrågan på svenskt kvalitetsträ är fortsatt hög. En ökning på ”gör-det-själv-marknaden” har ersatt nedgångar i övrigt byggande.

För mer information kontakta Karlshamns Hamn AB,
Ulf Sandevärn, Marknadschef, tel 0708-80 27 76

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18