DFDS Seaways visade på tillväxten i färjetrafiken österut. En tillväxt som är dubbelt så hög som den som förväntats i Trafikverkets långtidsprognos.

Ordförande i Trafikutskottet besökte Karlshamns hamn

Ordförande i Trafikutskottet besökte Karlshamns hamn
Idag besökte Riksdagens Ordförande i Trafikutskottet, Karin Svensson Smith, Karlshamns hamn tillsammans med Regionrådet Christina Mattisson, för att informera sig om verksamheten.

Med på mötet var även Platschefen och Informationschefen för Volvo Cars Body Components i Olofström, Magnus Nilsson respektive Jonas Knutsson samt Michael Stjernquist, VD för IKEA Svenska AB och Lars Malmström Platschef för DFDS Seaways i Karlshamn. Mötet arrangerades av Region Blekinge. VD i Karlshamns hamn, Mats Olsson, beskrev den positiva utvecklingen för hamnen. Inte minst för järnvägstrafiken på Karlshamns hamn. En utveckling som möjliggjorts via investeringar i bl.a ny kombiterminal och elektrifiering av hamnspåret. Idag trafikerar tre olika järnvägsoperatörer hamnen och fler visar intresse. DFDS Seaways visade på tillväxten i färjetrafiken österut. En tillväxt som är dubbelt så hög som den som förväntats i Trafikverkets långtidsprognos.

 

Volvo Cars och IKEA Svenska tryckte på behovet av Sydostlänken, den saknade biten järnväg mellan Olofström och Blekinge Kustbana/Karlshamns hamn för både gods- och pendlingstrafik och underströk att den är både av nationell- och regional betydelse. IKEA har stor import från öst som kan flyttas över på järnväg samtidigt som möjligheten att arbetspendla mellan Blekinge och huvudkontoret i Älmhult idag är dålig.

 

Volvo Cars ser Olofström-Karlshamns hamn som en logistik-hub, ungefär som Göteborgsområdet. Leveranserna från Olofström till andra kontinenter väntas öka avsevärt de närmaste åren. Därför vill man kunna nå Kina både med fartyg och järnväg landvägen direkt via Karlshamn-Klaipeda samt Nordamerika med fartyg från Karlshamns hamn. Att ta sig landvägen till Asien via Tyskland/Polen-Vitryssland innebär en omväg med omlastning, eftersom det är olika spårvidd.

 

Den positiva utvecklingen av hamnen, järnvägstrafiken och behovet av en direkt öst-västlig landförbindelse till Asien via Karlshamn-Klaipeda samt den nationella betydelse det ger Karlshamns hamn och Sydostlänken, var några intryck som Karin Svensson Smith tog med sig från besöket i Karlshamns hamn.