Logistik Karlshamn

Logistik Karlshamn

Logistik Karlshamn

För utveckling av transport- och logistikverksamhet i Karlshamn har Karlshamns Kommun skapat paraplyorganisationen Logistik Karlshamn som även arbetar med nyetableringar i etableringsområdet i anslutning till hamnen. Ansvarig är Theresia Bergdahl som gärna svarar på ytterligare frågor kring detta. Telefon 073-357 63 91 eller theresia.bergdahl@karlshamn.se