Karlshamns Hamn AB kommer inom kort att teckna avtal med det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV, om lagring av rör till naturgasledningen Nord Stream 2.

Klart för tyska gasrör i Karlshamns hamn

Klart för tyska gasrör i Karlshamns hamn
Karlshamns Hamn AB kommer inom kort att teckna avtal med det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV, om lagring av rör till naturgasledningen Nord Stream 2. - Vi är givetvis glada över att kunna genomföra den här affären som är viktig för hamnens utveckling både på kort och lång sikt, säger Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn.

- Vi är en affärshamn och har inte kompetens att ta ställning till säkerhetspolitiska bedömningar. Vi har försökt att beakta Regeringens synpunkter och har framlagt fakta om verksamheten i Karlshamns Hamn och den aktuella logistikaffären, så gott vi kunnat. - Det är glädjande att dessa fakta och åtgärder gjort att Regeringen insett att den här logistikaffären ryms inom vår verksamhet.

HOLLÄNDSK KUND OCH TYSKA RÖR

- Som hamn har vi haft att ta ställning till en affär med ett holländskt företag, som ska transportera tyska rör direkt från Tyskland till Karlshamn för lagring, för att sedan skeppas ut till läggningsplatsen i södra Östersjön. Trafiken med rörfartyg ökar trafikflödet marginellt hamnen. Arbetet i hamnen ska i huvudsak skötas av hamnens egen personal. Bevakningen av rören under lagringtiden ska göras av ett svenskt bevakningsföretag. Det handlar inte om att man hyr hamnen – man köper tjänster av hamnen, säger Mats Olsson.

Rören som ska hanteras i Karlshamns hamn ska tillverkas av Europipe GmbH i Mulheim i och förses med ett yttre betonglager i Mukran i Tyskland innan de transporteras till Karlshamn. Europipe kommer att leverera ungefär 75% av alla rör till hela projekt Nord Stream 2. Transporter och läggning av rör kommer att skötas av Allseas Group S.A. i Schweiz. Några ryska fartyg kommer inte att användas.

 

HAMNEN I KARLSHAMN VIKTIG FÖR SVENSKA FÖRETAG

- Karlshamn är en storhamn när det gäller godsflöden mellan Norden och östra Europa – störst i Sverige när det gäller rullande gods till Baltikum. Varje dag sedan många år tillbaka går gods och lastbilar till och från Litauen, Ryssland, Ukraina etc, genom hamnen. Bara under det senaste året har cirka 700 fartyg med ryska besättningsmän angjort hamnen i Karlshamn. - Karlshamn är en av landets största oljehamnar. I hamnens bergrum och cisterner finns stora volymer olja och gas från Ryssland. Sverige importerar 40-50 procent av all råolja från Ryssland.

- Att driva och utveckla Karlshamns Hamn som storhamn på sikt och exkludera fartyg och gods från Ryssland eller med någon anknytning till Ryssland är knappast möjligt. - Om vi inte skulle får göra denna affär, vilka affärer skulle vi då få göra? Får hamnen utvecklas eller sätter Regeringen/Försvaret begränsningar för godsflödet? Och vilka konsekvenser skulle det få för många svenska företag, säger Mats Olsson.

 

ÖSTRA EUROPA VIKTIGA MARKNADER

- Östra Europa är viktiga marknader för svenska företag. Hamnen är baserad på det ökande godsflödet österut och vi har kapacitet i hamnen för tillväxt. - Karlshamns Hamn har god tillväxt och tillförsikt för framtida utveckling även utan den här affären. Men i ett längre perspektiv handlar rörlagringsaffärens konsekvenser om Karlshamns Hamns framtida överlevnad. - Hamnverksamhet i en handelshamn bygger på öppna gränser, handel, utbyte och samarbete mellan länder. Det ligger i ”hamnens DNA” att tänka så, säger Mats Olsson. - Att utesluta fartyg från en nation känns helt främmande för oss. Vi har sedan gammalt ryska relationer med ryska fartyg och ryska besättningsmän i hamnen.

 

ÖPPNA NYA HANDELSLED VIA RYSSLAND

Stora investeringar har gjorts i Karlshamn för att möta det ökade godsflödet österut. En del investeringar är delfinansierade av EU med syfte att öka handelsutbytet mellan västra och östra Europa. Under många år har Karlshamns Hamn deltagit i arbetet att etablera ett nytt godsflöde mellan Norden och Kina bl a via Ryssland och Transsibiriska järnvägen. Bara de senaste månaderna har det varit två delegationer från Kina på plats i Karlshamn för att få igång ett sådant godsstråk. Flera stora svenska företag är mycket intresserade av en järnvägsförbindelse till Kina. I Karlshamn och regionen finns även andra företag med etablerade affärsrelationer i östra Europa, inklusive Ryssland.

 

100 MILJONER OCH 50-60 NYANSTÄLLDA

Logistikaffären ger Karlshamns Hamn intäkter kring 100 miljoner kronor och innebär att hamnen kan nyanställa 50-60 personer under delar av projekttiden. Affären kommer också att ge en betydande sysselsättning för andra verksamheter, som t ex skeppsmäklare/speditörer, lotsar, transportföretag, hotell m fl som krävs för verksamheten. Tidplanen, som den ser ut nu, innebär att det kommer att lagras in rör från Tyskland i slutet av 2017, för att sedan under en intensiv period skeppas ut till monteringsplatsen i södra Östersjön. Totalt handlar det om en tvåårsperiod för Karlshamns Hamn. Ingen fortsatt verksamhet för projektet ska skötas från Karlshamn.

 

Informationen kommer från Karlshamns Hamn AB

VD Mats Olsson,

mats.olsson@karlshamnshamn.se tel 070-9731594