Karlshamns hamn nu certifierade enligt senaste standard

Karlshamns hamn nu certifierade enligt senaste standard

Karlshamns hamn nu certifierade enligt senaste standard

Karlshamns hamn är nu certifierade enligt ISO 14001:2015 (miljö) och  9001:2015 (kvalitet). Certifieringen enligt senaste standard från 2015 innebär ett betydligt högre fokus på kunden, affärsprocesserna, hållbarhetsfrågor. Bland annat för att verkligen nå resultat i kvalitets- och

miljöarbetet, vilket ställer höga krav på ledningens engagemang.

Företag och organisationer som har ett certifikat enligt tidigare standard måste göra en övergångsrevision inom 3 år, eftersom tidigare utgåvan av respektive standard upphör att gälla 15:e September 2018. Karlshamns hamn är nu klara med detta.