Karlshamn har alltid varit en hamn.

Hamnens Historia

Hamnens historia

Karlshamn kom till som stad på grund av de utmärkta förutsättningarna för en hamn. Efter freden i Roskilde 1658, blev Blekinge svenskt. Innan dess var Karlshamn en dansk bondehamn. Kung Karl X Gustav, behövde en ny strategisk exporthamn och Karlshamn hade ett skyddat läge med naturligt stort vattendjup. Därför fick Karlshamn stadsrättigheter och sitt nya hamn 1664. Med förbättrad infrastruktur så växte hamnen. En första storhetstid var under Napoleonkriget, då engelska fartyg blockerades från att anlöpa hamnar på kontinenten 1808-1812, men de svenska stod utanför.