Hamnen i siffror

Hamnen i siffror

Hamnen i siffror 2019
Godsomsättning i miljoner ton
Totalt 5,76
Per godssegment
Styckegods/Torrbulk (ej skog och enhetslast) 0,98
Flytande bulk 2,25
Skogsprodukter 0,89
Enhetslast (RoRo, containers)1,64
Antal järnvägsvagnar14.208
Omsättning i Miljoner Kr 333,6
Resultat i Miljoner Kr 44,2
Antal anställda (årsgenomsnitt) 183