Hamnen i siffror

Hamnen i siffror

Hamnen i siffror 2020
Godsomsättning i miljoner ton
Totalt 5,1
Per godssegment
Styckegods/Torrbulk (ej skog och enhetslast) 0,17
Flytande bulk 2,36
Skogsprodukter 1,01
Enhetslast (RoRo, containers)1,58
Antal järnvägsvagnar13.340
Omsättning i Miljoner Kr 188,6
Resultat i Miljoner Kr 12,7
Antal anställda (årsgenomsnitt) 99