Fokus på framtidsfrågor

Karlshamns hamn har hittills bara marginellt drabbats av Corona-epidemin volymmässigt. Detta tack vare vår starka inriktning på gods och nära samarbete med kunderna. Tillsammans försöker vi vara flexibla och anpassa oss till den nya situationen dag för dag. Så här långt har vi lyckats bra. Men vi har stora fluktuationer i beläggning med tvära kast och liten förutsägbarhet, varför situationen fort kan förändras. De dagliga frågorna kräver stort arbete och vi hoppas givetvis att tillvaron ska normaliseras så fort som möjligt.

Men parallellt med detta är vi inne i en väldigt framåtriktad och positiv utvecklingsfas. Vi bygger ”ny hamn” med EU-medverkan. DFDS satsar på nybyggnad av större färjor till vår linje. Staten satsar på Sydostlänken, som ger Karlshamn direktförbindelse med södra stambanan via Olofström och Älmhult. Tillsammans innebär detta att hela flödet via Karlshamn uppgraderas och stärker Karlshamns roll som betydelsefull logistiknod södra Östersjö-området. I dagarna inleds arbetet här med ett nytt färjeläge och ombyggnad av ett befintligt, för att kunna ta hand om nya generation DFDS-färjor som är 230 m långa. Nästa sommar ska de börja trafikera Karlshamn. Samtidigt vänder vi hela flödet i hamnen och utökar bl a ytorna för uppställning av fordon. Det blir också ny huvudinfart, ny passagerarterminal och nytt kontor. Karlshamns hamn investerar 200 miljoner kronor och EU medfinansierar med 30 miljoner. Det är en betydande investering för hamnen. Men vi bedömer att den kommer att ha stor hävstångseffekt både för hamnen och regionen. Den här utvecklingen av hamnen möjliggörs delvis tack vare delar av markområdet som vi köpte och iordningställde för lagringen av rör till Nord Stream 2-projektet, som nu är avslutat. När vi nu gjort årsbokslut för 2019 kan vi konstatera att året blev det bästa i företagets historia både vad gäller omsättning och resultat! Det innebär t ex att hamnen, under de år som Nord Stream 2-projektet pågått, har kunnat tillföra över 80 miljoner kronor till vår ägare Karlshamns kommun eller Stadsvapnet, utöver att många företag och verksamheter i kommunen kunnat göra extraaffärer. Huvuddelen av resultatet beror på Nord Stream 2-affären, även om hamnen varit framgångsrik också i många andra affärer. Nord Stream 2-projektet flöt mycket bra och utvecklades bättre än förväntat. Vår kund och våra samarbetspartners är nöjda. Vi är nöjda och stolta över vår delaktighet i projektet! Nord Stream 2-affären visade också att Karlshamns hamn och Karlshamn, har kompetens och resurser för att klara av ett så här stort och komplicerat projekt. Det bådar gott för framtiden och nya intressanta affärer för Karlshamns hamn! Mats Olsson VD Karlshamns Hamn