Fartygsanmälan

Fartygsanmälan 2021

Fartygsanmälan

:
:
Övervägande del av fartygets resor under kalenderåret har passerat öppna havet & fartyget används för att frakta passagerare mot betalning eller handels- industri- eller fiskeriverksamhet?
Tjänsterna beställs enligt Karlshamns Hamns "Priser & Hamnfakta" som finns att hämta på vår hemsida under Kundservice: Blanketter & Dokument. OBS! Sludge beställs via STENA: Blekinge@stenarecycling.se
Fakturan skickas till vidarefaktureras rederiet/operatören