Fartygsanmälan

Fartygsanmälan

Fartygsanmälan

Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
:
:
Om farligt gods ska lossas, lastas eller finnas ombord under fartygets uppehåll i Karlshamns Hamn ska särskild förhandsanmälan lämnas till Karlshamns Hamn AB (Sjöterminal) senast 24 timmar innan det farliga godsets ankomst till hamnen.
Önskar fartyget färskvatten/el/sludge/bogsering beställs det via e-post till Sjöterminal, terminal@karlshamnshamn.se