Expansionen av färjehamnen har startat

Expansionen av färjehamnen har startat

Arbetet med expansionen av färjehamnen i Karlshamn är nu igång. Bl.a sker förberedelser för spåntning och pålning vid det nya färjeläget nr 3 och avkortning av vågbrytare för säkrare navigering.
Läs mer och följ projektets fortskridande på vår hemsida under rubriken "Om hamnen" och "Projekt".

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18