EU stödjer hamnutveckling i Karlshamn

EU Stödjer hamnutveckling i Karlshamn

Karlshamns hamn är strategisk för affärer och handel med Sverige. Tydliga tecken på det är att EU fortsätter att stödja hamnens expansion. Nu senast kom beskedet att EU bidrar med 20% medfinansiering till en investering på totalt 132 Mkr för nästa steg i utbyggnaden av färjeterminalen. Bl.a ett 3:e RoRo-läge, breddning av Ramp 2 och möjlighet till elanslutning för fartyg. Även en utökning av parkeringsytor för förarbundna fordon för att däremed skapa mer utrymme för löstrailers som förväntas öka. I projektet ingår också anläggning av solpaneler på ett magasin. Tidigare har EU medfinansierat bl.a byggnaden av kombiterminalen i hamnen, ny krankapacitet och förstärkning av kaj för bl.a containerhantering.

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 17