Nya vägar över Östersjön diskuterades på EU-projektmöte

Nya vägar över Östersjön diskuterades på EU-projektmöte

Nya vägar över Östersjön diskuterades på EU-projektmöte

Karlshamns Hamn AB är partner i ett nystartat EU-Projekt som medfinansieras av Programmet Interreg South Baltic, Fonden för Regionalutveckling. Lead Partner är Mukran Port och förutom Karlshamns Hamn AB deltar partners i Danmark (Rönne Hamn), Polen (Elblag hamn) och Litauen (Klaipeda Shipping Research Center). Programmet sträcker sig över tre år.

Syftet med projektet är att undersöka marknadsförutsättningar för nya transportmöjligheter över Östersjön med syfte att få till stånd ny trafik och/eller att vidareutveckla befintliga förbindelser för gods och passagerare. Ny trafik för gods kan ske både i form av färje/RoRo-trafik eller container- och styckegodstrafik. Ett annat syfte är också att utvecklas nya samarbeten och ta del av andra partners idéer och erfarenheter.

Den 8-9:e Januari var Karlshamns hamn värd för ett partnermöte. Förutom det interna programmet hölls även en mindre work-shop där externa deltagare som DFDS Seaways, Foodtankers och Karlshamns Turistbyrå hade bjudits in som föredragshållare och diskussionspartner.

Text: Karlshamns Hamn AB. Foto: Peter Nyberg, Blekinge Läns Tidning.

För mer information kontakta Karlshamns Hamn AB

Ulf Sandevärn, Marknadschef

0708-80 27 76, ulf.sandevarn@karlshamnshamn.se