Sydostlänken

Sydostlänken kallas en utbyggd järnväg mellan Södra Stambanan vid Älmhult via Olofström och ner till Blekinge Kustbana, vid Karlshamn. Den befintliga bandelen Älmhult - Olofström är cirka 40  km. Sträckan Olofström och Blekinge Kustbana är nybyggnad den omfattar cirka 15 km.

Arbetet med att få projektet till stånd har pågått i ett antal år. För ett år sedan gjordes en gemensam kraftsamling från de fyra närmast berörda kommunerna Älmhult, Osby, Olofström och Karlshamn i samarbete med ett antal företag. Nu står även Region Blekinge, Region Skåne och Regionförbundet Södra Småland bakom projektet. Även EU är engagerat i projektet och bidrar ekonomiskt via projektet Motorway of The Sea. Från näringslivet är det IKEA, Karlshamns Hamn, Brinova, Sparbanken i Karlshamn samt Volvo Car och Volvo AB som aktivt deltar i projektet.

Arbetet med att få med Sydostlänken i Regeringens nationella plan ser ut att lyckas. Banverket och Sydostlänks-intressenterna har undertecknat en avsiktsförklaring om att göra en järnvägsutredning för Sydostlänken. 

För ytterligare information:
Peter Samuelsson, Karlshamns Hamn AB, 0709-77 24 61
peter.samuelsson@karlshamnshamn.se

Mer information om Sydostlänken finns på www.sydostlanken.se