Styckegods / Torrbulk

Kajer / terminaler för styckegods och bulklast

Hamn Max.LÖA Max djupgående fartyg Anmärkning
Stillerydshamnen Västra kajen 200 m 10,4 m max loa 200m
Stillerydshamnen Östrakajen 140 m 7,5 m  
Innerhamnen (Västra kajerna) 160 m 8.5 m (AAK)
Sternö 100 m 5.5 m  

 

Generellt

 • Hamnareal: Totalt 750.000 m2 varav Stillerydshamnen 250.000 m2
 • Magasin: 45.000 m2
 • Egna bogserbåtar: 3, varav 2 isbrytande (BP = Bollard Pull): "Delta" 45 t BP (ASD type), "Karlshamn" 30 t BP and "Harry Stone" 20 t BP
 • Isfritt 12 månader - inget tidvatten
 • Järnvägsspår till kaj

Utrustning för styckegods- och bulkhantering

Linkranar:

 • 1 x Mobilkran (Liebherr 550) 144 t vid 20 m - 40 t vid 45 m
 • 2 x 35 t vid 17 m (max 29 m)
 • Samlyft 56 ton
 • 1 x 20 t vid 23 m (max 30 m)

Materialhanterare:

 • Essemko 1 x 15-4 t (max 25 m)
 • Multidocker 2 x 16 t (max 17 m)
 • Spannmålsskruv 300 ton (Västra kajen AAK)

Maskiner:

 • Gaffeltruckar 3-42 t
 • 1 x Reachstacker för containers/trailers
 • Terminalvagnar
 • Mafivagnar 25t - 130t

Hanteringsutrustning för sågade trävaror, pappersmassa, massaved, papper, sågtimmer, flis, spannmål, sten, skrot, containers, kalk, salt och andra typer av styckegods och bulkgods.

Kringtjänster

 • Regionkontor för Tull , Lotsstation
 • Lokala åkerier för transport av styckegods, bulkgods, containers och special
 • Leverantörer för mobilkranar, specialtrailers för projektlast och Sima-lift
 • Provtagning/besiktning