Ett mycket stort tankfartyg liggerjust nu och lossar i Karlshamns hamn vid Uniper - Karlshamns Kraftverks kaj. Fartyget heter Zaliv Baikal och är på 106.808 dödviktston (lastförmåga), 244 m lång, 42 m bred och ett djupgående på över 13 m. Fartygets yta motsvarar alltså 10-15 normala...
Karlshamns hamn är nu certifierade enligt ISO 14001:2015 (miljö) och  9001:2015 (kvalitet). Certifieringen enligt senaste standard från 2015 innebär ett betydligt högre fokus på kunden, affärsprocesserna, hållbarhetsfrågor. Bland annat för att verkligen nå resultat i kvalitets- och...
E.ON och Green Cargo har tecknat ett flerårigt avtal som omfattar två systemtåg i veckan året runt med direkttåg mellan Karlshamn och SSAB:s produktionsanläggning i Borlänge T/R. Den första leveransen gick 6 mars från Karlshamn till Domnarvet SSAB i Borlänge. – Detta är den största...
Ombyggnaden av färje-/roro-hamnen I Karlshamn har nu börjat. Färje-läge “nr 1”, som har en fast betongramp, kommer att breddas och höjas för att kunna ta emot större fartyg med upp till 33 m breda fartygsramper. Terminalens ytor för väntande fordon och parkeringsytor utökas. Gater med...
Intresset för Karlshamns Hamns logistikaffär kring tyska rör till naturgasledningen Nord Stream 2 har varit och är stort. Här är en sammanställning över vanliga frågor och våra svar. Svaren speglar vår uppfattning och fakta som vi har tillgång till. Vi är medvetna om att det kan finnas andra...
Karlshamns Hamn AB kommer inom kort att teckna avtal med det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV, om lagring av rör till naturgasledningen Nord Stream 2. - Vi är givetvis glada över att kunna genomföra den här affären som är viktig för hamnens utveckling både på kort och lång sikt,...
I dagarna lastas den största volym sågade trävaror som någonsin hanterats i Karlshamns hamn på ett och samma fartyg. Nästan 45.000 kubikmeter eller över 12.600 virekespaket lastas ombord på, det av Grieg Star Shipping, inbefraktade fartyget Cileo di Cartagena för destination Morehead City och...
Pressinfo 2016-12-19 Styrelsen för Karlshamns Hamn AB har nu beaktat informationen från Regeringen kring Nord Stream 2-projektet; -I avtalet med vår kund, det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV, garanterar nu Wasco att ryska fartyg inte ska användas, säger Anders Karlsson,...
För andra gången på kort tid har Karlshamns hamn haft besök av en Kinesisk delegation. Syftet var konkreta diskussioner om containerfrakter mellan Sverige och Kina med järnväg. Det handlar om transporter av containrar som, via Karlshamn-Klaipeda, fraktas med blocktåg längst den gamla...
Karlshamns Hamn har valts ut som en av två svenska hamnar för Nord Stream 2-projektet. Avsikten är att rör till naturgasledningen, som planeras läggas i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, skall lagras och skeppas ut från Karlshamn. - Det här kan bli en stor affär för Karlshamns Hamn. Det är...

Sidor

Nationell uppmärksamhet på hamnens affärsfokus!

- Nord Stream 2-projektet har gjort att Karlshamn och Karlshamns Hamn fått väldigt stor uppmärksamhet den senaste tiden.

- Vår hållning har hela tiden varit att vi ”ser det som vilken affär som helst”. Vi har, som alltid, fokus på affären och på att åstadkomma en optimal lösning för kunden. Det är där vi har kompetens och resurser. Nord Stream 2-projektet skulle vara en mycket stor och bra affär för Karlshamns Hamn.

- Men vi är givetvis medvetna om att Nord Stream-projektet har både nationella och internationella politiska och säkerhetsstrategiska dimensioner, som hanteras på politisk nivå. I det avseendet är Nord Stream 2 inte ”vilket projekt som helst”.

Ett projekt som engagerar politiker som Merkel, Putin, Biden, Löfvén, Wallström och Nato, EU etc är inte vilket projekt som helst. Men det är enligt vår uppfattning inte rimligt att en fråga som nationella och internationella ledare har olika uppfattningar om, ska kunna hanteras av Karlshamns Hamns ledning.

- Karlshamns Hamn är en stor hamn, som verkar i en internationell miljö. Genom alla stora hamnar strömmar hela tiden en mängd gods med en mängd olika ursprung, ägare och användningsområden.

- Karlshamns Hamn är angelägen om att följa alla regler och lagar och överenskommelser som gäller. Men Karlshamns Hamn skapar inga egna lagar. Inte heller driver vi egen politik.

-Vårt fokus på affärer och att åstadkomma optimala lösningar för kunderna bär frukt. Vi har god tillväxt inom många områden och har de senaste åren genomfört en tydlig förändring av tyngdpunkten i vår verksamhet ”från ton till kronor” i nära samarbete med våra kunder. Traditionell hantering av t ex sten har fortlöpande ersatts av mer kvalificerad och för kunderna värdehöjande hantering. Vi har fortlöpande stärkt och graderat upp våra resurser och vår kompetens inom sådana områden. Och vi kan med glädje se att dessa satsningar ligger väl i linje med våra kunders behov.

-Vi jobbar vidare med stort affärsfokus!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB