Karlshamn har besök av kungaskeppet M/V Dannebrogen. Fartyget är byggt på örlogsvarvet i Köpenhamn och var klart för sjösättning 1932. Det är 78,34 meter långt, 10,4 meter brett och har ett deplacement på 1 238 ton. Fartyget är inne för bunkring mm.
Årets första nummer av Karlshamns Hamns kundtidning Destination Karlshamn har nu kommit ut. Finns att ladda hem från vår hemsida via fliken "Destination Karlshamn"
Ombyggnaden av Karlshamns hamns RoRo-läge nr 1 är nu klar. Rampen som byggdes 1999 är av betong och fast. Nu har läget gjorts högre och bredare (32 m exkluderat plats för fender) varför större fartyg med riktigt breda- eller dubbla ramper kan lägga till. total kajlängd är...
Av strikt affärsmässiga skäl sekretessbelade Karlshamns Hamn AB logistikavtalet i affärsuppgörelsen med Wasco. Efter överklagande till Kammarrätten offentliggör Karlshamn Hamn nu en större del av avtalet. Kammarrätten konstaterar att avtalet innehåller uppgifter av sådant slag som skall skyddas av...
HÖGSKOLA I KARLSHAMN VIKTIGT ÄVEN FÖR KARLSHAMNS HAMN! -Högskolan och det kompetenskluster som byggs upp kring Net Port Science Park har mycket stor betydelse för Karlshamns Hamns verksamhet och utveckling. Om man tror att högskolan ”bara” betyder något för verksamheter kring spelutveckling...
Ett mycket stort tankfartyg liggerjust nu och lossar i Karlshamns hamn vid Uniper - Karlshamns Kraftverks kaj. Fartyget heter Zaliv Baikal och är på 106.808 dödviktston (lastförmåga), 244 m lång, 42 m bred och ett djupgående på över 13 m. Fartygets yta motsvarar alltså 10-15 normala...
Karlshamns hamn är nu certifierade enligt ISO 14001:2015 (miljö) och  9001:2015 (kvalitet). Certifieringen enligt senaste standard från 2015 innebär ett betydligt högre fokus på kunden, affärsprocesserna, hållbarhetsfrågor. Bland annat för att verkligen nå resultat i kvalitets- och...
E.ON och Green Cargo har tecknat ett flerårigt avtal som omfattar två systemtåg i veckan året runt med direkttåg mellan Karlshamn och SSAB:s produktionsanläggning i Borlänge T/R. Den första leveransen gick 6 mars från Karlshamn till Domnarvet SSAB i Borlänge. – Detta är den största...
Ombyggnaden av färje-/roro-hamnen I Karlshamn har nu börjat. Färje-läge “nr 1”, som har en fast betongramp, kommer att breddas och höjas för att kunna ta emot större fartyg med upp till 33 m breda fartygsramper. Terminalens ytor för väntande fordon och parkeringsytor utökas. Gater med...
Intresset för Karlshamns Hamns logistikaffär kring tyska rör till naturgasledningen Nord Stream 2 har varit och är stort. Här är en sammanställning över vanliga frågor och våra svar. Svaren speglar vår uppfattning och fakta som vi har tillgång till. Vi är medvetna om att det kan finnas andra...

Sidor

Nationell uppmärksamhet på hamnens affärsfokus!

- Nord Stream 2-projektet har gjort att Karlshamn och Karlshamns Hamn fått väldigt stor uppmärksamhet den senaste tiden.

- Vår hållning har hela tiden varit att vi ”ser det som vilken affär som helst”. Vi har, som alltid, fokus på affären och på att åstadkomma en optimal lösning för kunden. Det är där vi har kompetens och resurser. Nord Stream 2-projektet skulle vara en mycket stor och bra affär för Karlshamns Hamn.

- Men vi är givetvis medvetna om att Nord Stream-projektet har både nationella och internationella politiska och säkerhetsstrategiska dimensioner, som hanteras på politisk nivå. I det avseendet är Nord Stream 2 inte ”vilket projekt som helst”.

Ett projekt som engagerar politiker som Merkel, Putin, Biden, Löfvén, Wallström och Nato, EU etc är inte vilket projekt som helst. Men det är enligt vår uppfattning inte rimligt att en fråga som nationella och internationella ledare har olika uppfattningar om, ska kunna hanteras av Karlshamns Hamns ledning.

- Karlshamns Hamn är en stor hamn, som verkar i en internationell miljö. Genom alla stora hamnar strömmar hela tiden en mängd gods med en mängd olika ursprung, ägare och användningsområden.

- Karlshamns Hamn är angelägen om att följa alla regler och lagar och överenskommelser som gäller. Men Karlshamns Hamn skapar inga egna lagar. Inte heller driver vi egen politik.

-Vårt fokus på affärer och att åstadkomma optimala lösningar för kunderna bär frukt. Vi har god tillväxt inom många områden och har de senaste åren genomfört en tydlig förändring av tyngdpunkten i vår verksamhet ”från ton till kronor” i nära samarbete med våra kunder. Traditionell hantering av t ex sten har fortlöpande ersatts av mer kvalificerad och för kunderna värdehöjande hantering. Vi har fortlöpande stärkt och graderat upp våra resurser och vår kompetens inom sådana områden. Och vi kan med glädje se att dessa satsningar ligger väl i linje med våra kunders behov.

-Vi jobbar vidare med stort affärsfokus!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB