Möt Karlshamns hamn och Karlshamns Kommun på Logistik & Transport  5-7:e Nov (Svenska Mässan i Göteborg). Monter "Logistik Karlshamn" B08:04. Hör om utvecklingen i hamnen och om kommunens etableringsområde intill hamnen med möjligheter på kortare och längre sikt. Delvis byggklart för nya...
För att möta en ökande förfrågan på RoRo-kapacitet och för att kunna erbjuda ökad flexibilitet på rutterna Karlshamn-Klaipeda och Kiel-Klaipeda, har DFDS chartrat RoRo-fartyget Maestro Universe. Fartyget har en kapacitet på 2.171 längdmeter eller 160 trailers. Senare under året kommer Maestro...
18.06.04

ÄNTLIGEN!!!!

-Det här beskedet har vi verkligen sett fram emot, säger en glad Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn. -Genom utbyggnad av Sydostlänken får hela regionen välbehövlig och nödvändig transportkapacitet för att möta tillväxten. Sydostlänken blir också en viktig länk i det nationella järnvägsnätet. -...
Just nu sker en utredning kring expansionen av kajplatserna vid Karlshamns hamn. Expansionen är fullt nödvändig att genomföra, om hamnen ska möta det allt högre trycket av godshantering. Fler investeringar är redan på gång, men möter samtidigt logistiska utmaningar. Karlshamns hamn växer så det...
DFDS har tecknat avtal med det kinesiska varvet Guangszhou Shipyard International för leverans av två ro-pax fartyg som kommer att levereras under 2021. Med sex linjer i Östersjön förväntar DFDS en fortsatt växande marknad och för den framtida utvecklingen investerar man nu i två nya ro-pax...
Representanter från Karlshamns Hamn har varit i Stockholm för att träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth.De diskuterade framtidens godstransportsystem och vad som kan göras för att fler ska välja sjövägen. Under onsdagen träffade Karlshamns Hamns ordförande Anders Karlsson (S), Peter...
Igår hade Karlshamns hamn besök av Pia Nilsson, Socialdemokraternas gruppledare i Trafikutskottet och även ledamot Suzanne Svensson. Förutom information om de generellt ökande aktiviteterna i hamnen, så var fokus på den positiva utvecklingen för gods på järnväg till och från Karlshamns hamn och...
  Den 27:e September hölls en pressinformation i Karlshamn på initiativ av Nord Stream II, där Nord Stream, Karlshamns hamns kund Wasco och Karlshamns Hamn AB informerade och visade runt. -Röraffären är en stor och viktig pusselbit i vår verksamhet. Men det är ju inte det enda vi sysslar...
  -Det är alltid trevligt att få beröm från nöjda kunder. Att dessutom få det i form av ett diplom från Försvarsmakten är givetvis lite extra, säger Pär Carlsson, som var en av de inblandade från Karlshamn Hamn i ett uppdrag nyligen. Det handlade om en transport av amerikanska...
Som resultat av en god tillväxt i Karlshamnshamn har sju hamnarbetare tillsvidareanställts. Tillväxten sker inom de flesta marknadssegmenten där skogsprodukter, terminalarbete och containerhantering har ökat mest det senaste året. Karlshamns hamn börjar nu också att söka personal, särskilt...

Sidor

FÖRÖDANDE OM LOGISTIK-SVERIGE SKA STYRAS AV HAMNARBETARNAS FACKTILLHÖRIGHET

Hamnarbetarkonflikten fortsätter och trappas upp och Karlshamns hamn är en av de utsatta hamnarna. I det akuta perspektivet försöker vi lösa problemen så att kunderna inte drabbas allt för mycket.

Men det krävs nu en lösning som innebär att vi får en avtalsordning som ger arbetsro. Svenska företag är beroende av en tillförlitlig logistikkedja där hamnarna har en central roll. Det är inte hållbart att hela logstik-sverige ska styras av hamnarbetarnas facktillhörighet. Det är orimligt och förödande om kundernas val av hamn ska bestämmas av om det är en ”Transport-hamn” eller en hamn med hamnarbetare anslutna främst till Hamnarbetarförbundet. Situationen är komplex och positionerna hos parterna i de centrala förhandlingarna verkar låsta. Jag hoppas givetvis att konflikten ska lösas snabbt. Men jag befarar att vi inte ser slutet förrän Regeringen ingriper.

Karlshamns hamn är i en expansiv fas. Vi har de senaste åren haft rejäl tillväxt. Vi har vässat vår affärsmässighet och arbetar fortlöpande med kreativa logistiklösningar tillsammans med våra kunder. Vi har investerat stort och vi har fortsatta planer på tillväxt, investeringar och utveckling. När de sista Nord Stream-rören lämnar hamnen senare i år, har vi ett stort färdigt och hamnnära område som öppnar för nya intressanta möjligheter för våra kunder.

Det är detta vi vill lägga vår energi på!

Men först måste den destruktiva konflikten lösas. Den har redan kostat landet alldeles för mycket!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB