Karlshamns hamn lyfter stor och tungt

13. 09. 19

Karlshamns hamn fick uppdraget att lossa fyra stora tankar, varav de tyngsta vägde närmare 100 ton styck. Tankarna skeppades från södra Tyskland med pråm och fartyg via Hamburg till Karlshamn och gick sedan vidare till Ljungby med specialfordon. Med den nya kranen kan lyft upp till 144 ton göras i Karlshamns hamn.