Största vindkraftskeppningen i Karlshamns hamn

13. 12. 16

Den största skeppningen av vindkraftverk hittills i Karlshamns hamn sker just. Inte mindre än tio kompletta vindkraftverk har anlänt direkt från Kina med det fartyget "Kingfisher". Vindkraftverken skall monteras upp sydväst om Kalmar dit de transporteras med specialfordon. Varje del; 30 vingar, torndelal och turbinhus får mellanlagras i hamnen, eftersom det normalt saknas utrymme på plats.