Näringsministern bekräftar Sydostlänkens stora betydelse

14. 01. 23

- Det är mycket glädjande att Näringslivsministern bekräftar Sydostlänkens betydelse för svensk handel och svensk export och att Sydostlänken har både regional och nationell betydelse. De som hävdar att Sydsostlänken bara är en ”Volvo-IKEA-järnväg” har fel.
- Nu vet vi att Sydostlänkens betydelse är etablerad på högsta politiska nivå. Det är en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att få till stånd beslut om utbyggnad av Sydostlänken.

 

 

Så här säger Anders Wiberg, strategisk chef på Karlshamns Hamn, efter ett möte nyligen med Näringslivsminister Annie Löf. Mötet hölls i Älmhult den 10 januari där Näringslivsministern träffade representanter för Sydostlänks-projektet, bl a Thomas Carlsson, VD IKEA AB, Magnus Nilsson, chef Volvo PV Olofström, samt kommunalråden Anders Pettersson, Osby Kommun och Elisabeth Peltola, Älmhults kommun.   Kraftsamlingen för Sydostlänken drivs nu på många fronter. Ett mål nu är att Trafikverket ska ta med Sydostlänken som en prioriterad satsning i sin nationella planering. Detta inte minst när det nu också är tydligt att den ekonomiska kalkylen för projektet är samhällsekonomiskt lönsam. Det visar den järnvägsutredning som gjorts.  Tidigare har företrädarna för Sydostlänks-projektet bl a haft ett möte med Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd med samma syfte. Näringsdepartementet har nu tillsatt en statssekreterargrupp för fortsatt beredning av ärendet.  För mer information kontakta Anders Wiberg, Karlshamns Hamn tel 070-8859858 alt anders.wiberg@karlshamshamn.se eller Göran Svärd,projektledare Kraftsamling Sydostlänken, tel 070-2617111 alt goran@kraftmaklaren.se