VIDA-flytt gav stora rubriker

14. 02. 21

Nyheten att VIDA-koncernen flyttar sina transporter av sågade trävaror till Karlshamn väckte stor uppmärksamhet i media.
För Karlshamns Hamn innebär flytten ett väsentligt volymtillskott. Volymerna från VIDA motsvarar cirka 5000 järnvägsvagnar.