Viktigt genombrott för containertrafik via Karlshamn

14. 03. 05

- Nu har vi fått igång trafik med containerfartyg!
Detta är verkligen ett efterlängtat, viktigt och stort genombrott både för Karlshamns Hamn och för företag i hela sydostregionen, säger Karlshamns Hamns VD Mats Olsson. Varje vecka skeppas nu containers från Karlshamn till Hamburg/Bremerhaven där omlastning sker till de stora oceangående fartygen för vidare transport runt om i världen. Och omvänt.

 

Nu är Karlshamn en komplett hamn. Vi har vårt geografiska läge, alla grundläggande
resurser och en stabilt växande roro-trafik med DFDS österut. Och nu är vi även
en containerhamn!

- Utvecklingsmöjligheterna är mycket goda, säger VD Mats Olsson.
Det är det tyska feederrederiet TEAM LINES som nu startat trafik med containerfartyg
via Karlshamn.
- Vi satsar på Karlshamn eftersom vi tror att Karlshamn har mycket goda
förutsättningar att växa som containerhamn, säger Johan Wallén, VD på TEAM
LINES Sverige.

- Vi ser positivt på marknaden. Det finns industriföretag i området som har växande
containerflöden, samtidigt som marknaden för containertransporter inom Europa
och Östersjön växer.
- TEAM LINES affärsidé är att via regionala hamnar, som Karlshamn, erbjuda marknaden
närhet till containertrafik, till gagn för både miljö och ekonomi, säger Johan
Wallén.

TEAM LINES är ett av norra Europas största feederrederier med ett 20-tal fartyg som
trafikerar ett 35-tal hamnar mellan St Petersburg och Lissabon.

LÅNGSIKTIGT ARBETE

- Det är glädjande att få ett företag som TEAM LINES till Karlshamn, säger Ulf
Sandevärn, marknadschef i Karlshamns Hamn och den som sedan flera år tillbaka
arbetat med att få trafiken till stånd.

- Det är väldigt många aktörer som är involverade i ett sådant här beslut.
Ett par av TEAM LINES många rederikunder erbjuder, redan nu från start, frakter
till och från Karlshamn och fler är på gång.

- Nu är vi igång och nu jobbar vi aktivt för att få tillväxt i flödet av containers via
Karlshamn, säger Ulf Sandevärn.

STORA INVESTERINGAR

Starten för rationell containertrafik är ett resultat av ett långsiktigt och omfattande
arbete och stora investeringar i Karlshamn. Ny stor kran, kajförstärkningar och
den nya kombiterminalen är investeringar på totalt cirka 150 miljoner kronor de
senaste åren.

- Effektiv containertrafik har varit målsättningen sedan flera år tillbaka. Det är en
växande marknad som man måste vara med på för att vara ”intermodal hub”* med
fullservice, säger Mats Olsson.

Att containertrafik nu kommit igång innebär att Karlshamns Hamn är uppgraderad både
vad gäller service och affärer. Det är ett avgörande strategiskt steg för
Karlshamns Hamn och för regionen. Det visar att den långsiktiga satsningen som
gjort här varit riktig.

*) ”Intermodal hub” är ett begrepp inom transportteknik som
i godssammanhang vanligen betyder en plats där lastbärare som containers,
växelflak eller semitrailers kan omlastas mellan fartyg, järnväg och lastbil
utan att själva godset berörs. Omlastningen sker i en hamn eller, om endast mellan
bil och järnväg, i en s k kombiterminal. Alla dess möjligheter finns nu alltså
i Karlshamn.

Informationen är utsänd av Karlshamns Hamn.

För vidare information kontakta;

 

Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn, tel 070-9731594
alt mats.olsson@karlshamnshamn.se

 

Johan Wallén, VD TEAM LINES Sverige tel 070-826 26 01
alt johan.wallen@teamlines.se www.teamlines.de

 

Ulf Sandevärn, Marknadschef Karlshamns Hamn, tel 070-8802776
alt ulf.sandevarn@karlshamnshamn.se