Ytterligare ett nytt större fartyg på rutten Karlshamn-Klaipeda

14. 05. 09

Omdisponeringar av fartyg i trafiknätverket har möjliggjort för rederiet DFDS Seaways att tillmötesgå marknadens önskemål om ökad kapacitet för frakt och passagerare på linjen Karlshamn-Klaipeda.

RoPax-fartyget Optima Seaways kommer, tidigare än planerat, att ersättas med den större Athena Seaways. Det innebär att rutten nu trafikeras av två systerfartyg som bägge har en kapacitet på 2.500 filmeter och 600 passagerare. Fartygsbytet sker under sommaren.